Zpracování osobních údajů

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen ,,GDPR") vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech (dle čl. 12 GDPR).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost: Solo Invest s.r.o.

Sídlo: Vlastibořice 66, Sychrov, 463 44

IČ: 01726412

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis.zn. C 32971, dále jen "správce".

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: info@masterescape.cz.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme v takovém rozsahu, v jakém jste nám je poskytli a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem.

identifikační údaje: jméno a příjmení,

kontaktní údaje: e-mailová adresa a telefon

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přímo od vás prostřednictvím těchto internetových stránek (rezervační nebo objednávkový formulář) nebo při telefonické či e-mailové komunikaci s vámi.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro vyřízení celé objednávky musíme vaše osobní údaje předávat následujícím příjemcům:

a dalším zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje podle našich pokynů:

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme dle našeho spisového a skartačního řádu po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z příslušných právních předpisů, tak z plnění našeho smluvního vztahu. 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přijali jsme technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

POUČENÍ

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR můžeme bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:


+420 721 265 841
escape-games.cz

Zpracování osobních údajů | Cookies
TOPlist